Booking

Priser

RomPris
Storsalkr 800,-
Storsal og lillesal m/festkr 2300,-
Lillesalkr 500,-
Kjøkkenkr 300,-
Møte lillesal med kaffe/pappbegerkr 250,-
Vaktmester Asbjørn Brustad kontaktes i arbeidstiden for nøkkelkort.

Regler for bruk av Ytterøy Samfunnshus

For all bruk av Ytterøy Samfunnshus gjelder de alminnelige regler som er fastsatt i andelslagets vedtekter og i de alminnelige politivedtekter for Levanger Kommune.

All utleie av husets lokaler foretas av andelslagets styre eller den styrets bemyndiger (vaktmester). Prisen for den enkelte utleie fastsettes av styret. Leietakeren er selv ansvarlig for vakthold etter politivedtektene. Leietakeren er ansvarlig for orden og sømmelighet i og omkring huset.

Utsetting og tilbakesetting av bord og stoler er leietakerens ansvar. Avfall skal samles opp og plasseres på eget sted, anvist av vaktmesteren. Det er ikke anledning til å benytte skolens inventar uten samtykke fra rektor.

Alle offentlige tilstelninger skal være slutt seneste kl 01:00. Private eller sluttende selskap skal være slutt seneste kl 03:00 om ikke annet er avtalt.

Leietaker er ansvarlig for alle skader på hus og inventar, utenom brannskader. For bruk av husets inventar skal en kontakte vaktmester. Etter utleie av kjøkken plikter leietaker å tømme kjøleskap for eventuelle rester og fjerne disse. Kjøkkenet skal være rengjort av leietaker etter bruk. Unntaket er golvet.

Leietaker må betale leie dersom avlysning kommer senere enn 8 dager før arrangementet. Dette gjelder ikke ved spesielle tilfeller som dødsfall og lignende

Dersom leietaker eller enkeltperson ikke overholder de fastsatte regler, kan styret for kortere eller lengre tid utelukke vedkommende fra huset. Styret har rett til å kreve dekning for ekstrakostnader ut over utleiekostnadene hvis leietaker ikke har overholdt fastsatte regler.

Leietakeren er selv ansvarlig for romtemperatur ved sine arrangementer. Instruksene blir gitt av vaktmester i arbeidstiden mellom kl 09:00 og 16:00 mandag-fredag. Nøkler til huset hentes samtidig hvis ikke annet er avtalt.